Hizmetlerimiz

Reçete

Reçete, hekimin / doktorun imzasını taşımakta olan hastasına tedavi amaçlı bir şekilde ilaç vb. tedavi unsurlarının gereğini belirtmekte olan resmi bir belgedir. Reçete içerisinde bu unsurların nerden ve de ne şartlar ile temin edilecek olduğu belirtilmez. Yalnızca ihtiyaç olduğu belirtilir. Reçetede yazılmakta olan ihtiyaçların temini adına yazılmış olan vatandaşın sosyal güvenlik açısından ne durumda olduğuna bağlı durumdadır. Hekim Reçete içerisinde yalnızca ihtiyacı belirtir. Temini ile alakalı herhangi bir ibarede bulunmaz. Reçetenin sorumluluğu ise yazmış olan hekime aittir. Reçetenin resmi olması, hastanın herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından güvence taşıması ile ilişkili değildir.

Reçete bir başka açıklama ile hekimin imzasını taşımakta olan ve de profesyonelliği ile birlikte seçkinliğinin, uygulamış olduğu seçkin bir sanatın yansıması olan ve de alelade bir kağıt parçasına indirgenemeyecek değerlerde ve de önemde; hukuksal anlamlarda geçerliliği bulunan çok özel resmi bir belgedir. Sosyal güvencesi bulunmayan hastaya yazılan reçete de resmi bir belgedir ancak hasta bu reçetedeki ilaçları kendi imkanları ile öder. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Reçete yazma yetkisi sadece hekimlere ve de diş hekimlerine verilmiştir.

Reçete resmi bir evrak niteliği taşıdığından dolayı da yalnızca maliye anlaşmalı matbaalar tarafından basımı gerçekleştirebilir. Bizler de Candan Ofset olarak çok uzun senelerden beri bu sektörde yer almakta ve Reçete basımı konusunda size kaliteli ve profesyonel çözümler sunmaktayız.

Paylaş