Hizmetlerimiz

BAŞKA BİR İLDE RESMİ EVRAK BASTIRABİLİRMİYİM ?

Mükellefler, yönetmelik gereği olarak bastıracakları belgeleri sadece bağlı oldukları Vergi Dairesinin il sınırları içinde kalan anlaşmalı matbaaya bastırabileceklerdir. (Yönetmelik Mad.13/a) Bu nedenle anlaşmalı matbaalar bulundukları ilin sınırları içindeki Vergi Dairelerine kayıtlı Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin belgelerini basabilecektir. (Örneğin; Kurumlar Vergisi mükellefiyet kaydı Ankara’da, şube iş yeri İstanbul’da bulunan bir mükellefin belgeleri Ankara’da bulunan anlaşmalı matbaada basılabilecektir.) Kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları ildeki anlaşma yapılan matbaalara teknik imkânsızlıklar nedeniyle bastıramayan veya bilgisayarla belge düzenleyen mükellefler; bağlı bulundukları il defterdarlığına müracaatla durumlarını belgeleyen bir yazı alırlar ve bu yazıyı kullanacakları belgeleri basacak olan matbaa işletmecisinin bağlı
bulunduğu il defterdarlığına ibraz ederler. (Dilekçe, Vergi Dairesi Başkanlığınca Verilen İzin Yazısı, Nüfus Cüzdanı Aslı (yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere) Bu defterdarlıkça verilecek müsaadeye dayanılarak da söz konusu belgeler, o ilin sınırları içindeki bir anlaşmalı matbaaya bastırılabilir.

Paylaş

https:/www.traditionrolex.com/23